CURS PRÀCTIC D'APRENENTATGE SERVEI (ApS)

11-04-2024 / 09-05-2024


1. Webinar - dijous 11/4 16:30 a 18:30

Presentació del curs i de les persones/entitats participants.
Introducció a l'aprenentatge servei.

2. Treball individual

Recollida d'informació sobre tres aspectes:
- precedents a la història de l'entitat
- centres educatius/entitats amb qui es pot col·laborar
- necessitats socials de l'entorn

3. Webinar - dijous 18 d'abril 16:30 a 18:30

Com desenvolupar un projecte d'aprenentatge servei.
Esbós d'un projecte.

4. Treball individual

Desenvolupament d'una fitxa de planificació d'un projecte ApS per dur a terme al centre o entitat social.

5. Tutoria individualitzada

Cada participant disposarà de mitja hora de tutoria amb la formadora per tal d'ajustar el projecte ideat.

6. Webinar - dijous 9 de maig 16:30 a 18:30

Anàlisi d'alguns projectes ApS planificats, aclariment de dubtes i conclusions.

7. Implementació/aplicació del projecte

Desenvolupament pràctic dels projectes planificats, en temps lectiu o bé en temps de vacances escolars.