DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores On-line 2024)

03-06-2024 / 03-07-2024


Mòdul 1: Enfocament centrat en els Drets de les Persones

Aproximació conceptual als termes: ciutadania i drets, vulneració de drets i vida independent. S'introdueix el model de la discapacitat de la convenció i el concepte clau d'aquesta formació la (des)institucionalització.

Mòdul 2: La personalització

Aprofundir en el concepte de personalització, introducció dels conceptes de suports personalitzats i autodirigits. Introducció de metodologies i eines perquè les organitzacions puguin fomentar la personalització de les intervencions.

Mòdul 3: La desinstitucionalització

Aprofundirem en el concepte clau de la formació i en les qüestions que s'han de tenir en consideració per fomentar la desinstitucionalització. Aquest modul conté experiències pràctiques de projectes que s'han desenvolupat com el projecte Mi casa.

Mòdul 4: Els suports en contextos naturals

En aquest modul reflexionarem sobre la importància dels suports naturals a través d'experiències pràctiques. S'analitzarà el paper de l'assistent personal com a eina de foment per a la vida independent.

Mòdul 5: Vida en comunitat

Reflexionarem sobre la importància de la vida i inclusió a la comunitat i sobre quins són els suports més adequats.

Mòdul 6: Construïnt comunitat

Aprofundirem en com podem crear societats riques en connexions socials. Introduïren la metodologia de coproducció com una eina clau per impulsar processos de (des)institucionalització participatius.

Mòdul 7: Per finalitzar

Aquest mòdul conté un resum dels continguts més rellevants del curs i ofereix eines útils per a la pràctica professional.