DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores On-line 2024)

03-06-2024 / 03-07-2024


Referent Àrea d'Exclusió Social a DINCAT

Marta Coll Molinos