ENVELLIMENT CENTRAT EN LA PERSONA (40 hores on-line 2024)

06-05-2024 / 30-06-2024


1. Models de serveis centrats en les persones

2. Aspectes generals del procés d'envelliment

3. Competències i rols professionals davant del procés d'envelliment

4. Estratègies per a promoure l'envelliment actiu

5. Cures al final de l'etapa vital

6. Suport en el procés de dol