BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores On-line 2024)

18/04/2024 - 07/06/2024


Durant el curs descobrirem el sentit real de construir un centre inclusiu per a tots i totes, on tot l'alumnat tingui cabuda.

Perquè això sigui possible, és imprescindible reduir la bretxa digital, entenent aquesta com la fractura o les desigualtats socials entre les persones que poden aprofitar les oportunitats de la societat digital actual i les persones que no poden, bé sigui per factors econòmics, socials, competencials o associats a una discapacitat.

Durant el recorregut d'aquest curs anirem analitzant les diferents formes amb les quals la bretxa digital pot afectar l'alumnat més vulnerable, i veurem algunes solucions que podem posar en pràctica per reduir o eliminar aquesta bretxa.

Analitzarem tots aquests factors des de tres àmbits fonamentals: docents, famílies i alumnat, aportant per a cadascun d'ells tant estratègies de competència digital com coneixement d'aplicacions i ajustos que es poden realitzar en els entorns digitals d'aprenentatge per minimitzar les barreres.