BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores On-line 2024)

18-04-2024 / 07-06-2024


1. La bretxa digital

Entendrem el concepte de Competència Digital, tant del docent com del discent, apel·lant al marc europeu.
A més, abordarem la problemàtica inherent a la bretxa digital, el seu concepte, les seves formes i les possibilitats de minimitzar o reduir-la.

2. Accessibilitat i Marc DUA. Generació de recursos accessibles

Abordarem el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) implementant models didàctics que minimitzin les nombroses barreres amb les quals es troba l'alumnat, afavorint la participació i accessibilitat en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

3. Competències Digitals de l'Alumnat. Aprenents Autònoms

Abordarem les estratègies que ajuden l'alumnat a treballar de manera autònoma, estratègies relacionades amb les funcions executives, la metacognició i l'autoregulació. També abordarem les competències digitals discents i com treballar-les per nivells.

4. Competències digitals de les famílies

La participació de les famílies té un paper destacat en el procés d'ensenyament/aprenentatge. Abordarem la planificació i gestió adequada de les tutories grupals o individuals amb les famílies per facilitar la seva participació en aquest procés

5. Entorns de col·laboració online

Abordarem les TIC i com es transformen en unes eines fonamentals per potenciar els canals de comunicació entre docents i estendre els moments i espais per a la coordinació (procés de planificació, disseny, implementació i avaluació).