Formulari d'inscripció a

BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores On-line 2024)


<

(*) Camps obligatoris

*En compliment de la normativa vigent, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), així com la Llei Orgànica de Protecció de dades, l'informem que les dades sol·licitades en aquest formulari, seran tractades per DINCAT (Responsable del tractament), amb la finalitat de tramitar la seva inscripció en el curs de Formació. La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte així com el seu consentiment exprés.

Així mateix l'informem que per assolir la finalitat amb la qual es realitza el tractament, les seves dades seran cedides a Plena Inclusió Espanya, com a part necessària en el desenvolupament de l'esmentat curs. Les seves dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per assolir la finalitat amb la qual van ser recollides.

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i la resta de drets que la normativa li atorga, es pot adreçar als responsables del fitxer mitjançant correu electrònic enviat a congres@dincat.cat indicant en l'assumpte del mateix "Protecció de Dades".